Документи за прием по програма на НОИ

Програма на НОИ за профилактика и рехабилитация

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ „ АЙЛИН” 

Телефони за контакти и банкова сметка:

037389129

0879350400

ЦКБ АД – клон Хасково

BIC: CECBBGSF IBAN: BG98 CECB 9790 10G2 3457 00

Моля да упоменете трите имена на лицата, за които се привежда сумата.

По Програма на НОИ за профилактика и рехабилитация за 2019 г. и за престой от 10 дни, „СБР Айлин“ осигурява:

НАСТАНЯВАНЕ

Настаняване в стаи с 2 /две/ легла

 

ПРОЦЕДУРИ

4 /четири/ основни процедури дневно

 

РЕЗЕРВАЦИЯ

Резервационната такса е 25 лв.

 

ХРАНА

Доплащането за храна за периода от 10 дни е 160 лв.

 

КАКВО Е НУЖНО ДА ЗНАЕМ?

При  постъпване, трябва да се носят:

  • Документ за самоличност
  • Служебна бележка от работодателя за пред НОИ
  • Медицинско направление от лекуващия лекар – в два екземпляра (БЛАНКА 119)
  • Удостоверение от ТП на НОИ – в два екземпляра
  • Лична амбулаторна карта и/или медицинската документация, удостоверяваща сегашно и минало здравно състояние – епикризи, изследвания, снимки, ЕКГ и др., според конкретния случай

Лица със здравословни противопоказания / описани в сайта на НОИ/ не се приемат за профилактика и рехабилитация.

Comments are closed