Декларация за достъпност

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Столична община се ангажира да осигури достъп до портала си и включените в него сайтове в съответствие с чл. 58в от Закона за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

уеб сайта на Специализирана болница за рехабилитация „Айлин“ на адрес: https://www.hospitalaylin.com/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Частично съответства на изискванията на посочения стандарт поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на портала на Столична община (СО) са описани по-долу в таблица Приложение 1.

Приложение 1:

Изискване на стандарта

Пояснения

Текстово представяне на нетекстовата информация Частично съответствие

В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове, слайдери, рекапча)

Алтернативно представяне на аудио и видео материалите Не е осигурен
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др. Не е осигурен
Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо Не е осигурено
Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието. Не е осигурено
Да не се представя текст във вид на изображение Частично съответствие

Частично осигурено, с изключение на банерите и сканираните документи

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:
05.06.2024 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

Метод, използван за изготвяне на декларацията:
Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Обратна информация и данни за контакт:

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт: Специализирана болница за рехабилитация „Айлин“

Връзка към форма за заявление за обратна връзка: Комуникацията се осъществява по е-майл hospitalaylin@gmail.com

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Специализирана болница за рехабилитация „Айлин“ се ангажира да увеличи цифровата достъпност до портала и сайтовете си като работи активно за подобряване на тяхната използваемост. В тази си дейност общината се придържа към наличните стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.

Ако срещате затруднения докато работите с https://www.hospitalaylin.com/ или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме портала във възможно най-добро състояние и да подобряваме достъпността му непрекъснато.

Comments are closed