ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

Документи за прием по клинична пътека

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ „ АЙЛИН”

 

Задължителни документи за прием за двете клинични пътеки

Указание за прием по КП 263 и КП 265

Противопоказания за прием по КП 263 и 265

Записване за планов прием

СБР Айлин има сключен договор с НЗОК за 2020 г

 

Comments are closed